Vastaukseni Yleisradion vaalikoneeseen perusteluineen:

 

Miksi juuri sinut kannattaisi valita kunnanvaltuustoon?
Pyrin aina toimimaan oikeudenmukaisesti ja niin, että kaikkien ryhmien ääni tulee kuulluksi. Lisäksi kunnan päätöksentekoon tarvitaan sopivaa nuorennusleikkausta.

Mitä asioita haluat edistää tai ajaa tulevalla vaalikaudella?
Tahdon asua turvallisessa, kulttuurimyönteisessä ja hyvinvoivassa kaupungissa, joka ottaa päätöksissään myös ilmastonäkökulman huomioon. Maailma kehittyy, joten meidänkin täytyy – voimme itse vaikuttaa siihen millaiseksi kaupungiksi kasvamme.

 

1.1 Nuoret on velvoitettava jatko-opintoihin tai työharjoitteluun suoraan peruskoulun jälkeen.
Jokseenkin eri mieltä: Reittejä on monia, eikä velvoittaminen ratkaise nuorten osattomuutta kuin muodollisesti. Mielekkään opintopolun löytämiseenkin voi mennä aikaa, eikä siksi ”ihan minkä tahansa” alan opiskelu lopulta tue nuoren menestymistä tulevaisuudessa.

1.2 Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.
Täysin samaa mieltä: Peruskoulun ohella näkisin, että varhaiskasvatus kuuluu kaikille lapsille perheen varallisuudesta riippumatta.

1.3 Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.
Jokseenkin samaa mieltä: Lihankulutus on länsimaissa ollut pitkällä aikavälillä kasvussa, se ei tee ilmastolle hyvää. Laadukas kasvisruoka kuuluu mielestäni osaksi monipuolista ruokavaliota myös kouluissa, ja sen määrää voidaan pikkuhiljaa myös lisätä.

1.4 Kunnan tulee tukea kulttuuria antamalla tilojaan ilmaiseksi yhdistysten käyttöön.
Täysin samaa mieltä: Nimellinen korvaus myös yhdistyksiltä on hyväksyttävä, mutta ajatus on kaikin puolin kannatettava.

1.5 Koulujen opetusryhmät ovat jo niin isoja, että oppiminen häiriintyy.
Jokseenkin samaa mieltä: Opettajat lienevät parhaita asiantuntijoita tässä asiassa, ja heitä kannattaisi kuulla. Itse kannatan maltillisia ryhmäkokoja.

2.1 Vanhuksilla on oltava oikeus palvelukotipaikkaan, koska nykyinen kotihoito ei ole riittävää.
Jokseenkin samaa mieltä: Kotihoidon ongelmia ei korjata laitostamalla iäkkäämpää väestöämme. Jokainen ikääntyvä asukkaamme ansaitsee parhaan mahdollisen hoidon juuri hänelle – oli se hoitolaitoksessa tai kotona.

2.2 Nykyisten kuntatyöntekijöiden työpaikat on turvattava sote-uudistuksessa.
Jokseenkin samaa mieltä: Lähtökohtaisesti kyllä, mutta kuinka paljon kunta tähän voi lopulta vaikuttaa jää nähtäväksi.

2.3 Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuus on tärkeämpää kuin sijainti.
Jokseenkin samaa mieltä: Sijainnin puolesta ihmiset joutuvat tässä väkisinkin hieman eriarvoiseen asemaan, mutta asettaisin palveluiden laadun hivenen sijainnin edelle.

2.4 Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.
Jokseenkin eri mieltä: Se ei ole mitenkään päivänselvää, ohjesääntöjä ja toimintatapoja voidaan hioa myös kunnallisella puolella.

2.5 Avohoidon suosiminen mielenterveystyössä luo turvattomuuden tunnetta.
Jokseenkin samaa mieltä: Ihminen pitäisi kohdata ongelmineen yksilönä, ja sen perusteella arvioida minkälainen hoito ja tuki sopii parhaiten. Laitoshoitokaan ei ole aina absoluuttisesti parasta.

3.1 Kuntaveroa voidaan laskea roimasti, koska suuri osa tehtävistä siirtyy maakuntahallinnolle.
Jokseenkin samaa mieltä: Siinä tapauksessa, että maakuntahallintokin saa verotusoikeuden.

3.3 Yksityisautoilijoita suositaan liikaa kaavoitusratkaisuissa.
Jokseenkin eri mieltä: Mielestäni kaavoituksessa otetaan nykyään huomioon asioita hyvin laajalla skaalalla.

3.2 Rakentamista on nopeutettava kansalaisten valitusoikeutta rajoittamalla.
Jokseenkin eri mieltä: Olisin aika varovainen rajoittamaan näitä oikeuksia.

3.4 Kunnan pitää tukea yrityksiä tarjoamalla niille halpoja tontteja.
Jokseenkin samaa mieltä: Hinta ei ole ainut tekijä, vaan tarjonnan tulee olla myös monipuolista ja laadukasta.

3.5 Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.
Täysin eri mieltä: Pitkällä tähtäimellä tämä ei ole viisasta, paras perintö jonka voimme jättää on hyvinvoiva planeetta.

4.1 Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.
Täysin samaa mieltä: Kaikki eivät ole tulossa Hyvinkäälle, eikä meidän kaikkia tarvitse ottaa – mutta kohtuullisen määrän ehdottomasti voimme ottaa asukkaiksemme.

4.2 Kirjastojen palveluista voisi periä vuosimaksun.
Täysin eri mieltä: Kirjastopalvelut ovat nimenomaan tärkeitä monelle pienituloiselle, minusta kirjastojen rahoitus tulee jatkossakin saada verovaroista.

4.3 Tulorajat kunnan vuokra-asunnoista on poistettava.
Jokseenkin eri mieltä: Mikäli tavoite on tarjota kohtuuhintaista asumista sitä tarvitseville, ovat tulorajat jotenkin perustellut.

4.4 Kuntani käyttää liikaa rahaa urheilupaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon.
Jokseenkin eri mieltä: Varsinkaan ylläpidosta ei kannata paljon tinkiä, jotteivä kalliit rakennukset ja harrastupaikat lahoa käsiin. Näkisin mielelläni lisäpanostuksia kaikille avoimiin liikuntapaikkoihin ja väyliin, kuten pyöräteihin tai uimarannoille.

4.5 Jokaisen pitää päästä palveluiden äärelle joukkoliikenteellä.
Jokseenkin samaa mieltä: Tavoite on erinomainen, mutta ei ihan täysin realistinen. Aloitetaan vaikka lisäämällä palvelua nykyisillä reiteillä, ja lisätään vuoroja viikonloppuihin sekä kokeillaan yöliikennettä uudelleen.

5.1 Kotihoidontuen päälle maksettava Hyvinkää-lisä tulisi palauttaa välittömästi.
Jokseenkin samaa mieltä: Heti kun kaupungin taloudellinen tilanne sallii, kannatan lisän maksua lämpimästi.

5.2 Hämeenkadun ja Uudenmaankadun autoliikennettä tulee rajoittaa ja paikallisliikenteen bussipysäkit siirtää rautatien ylle rakennettavalle siltakannelle.
Jokseenkin samaa mieltä: Mikäli autoliikenne saadaan fiksusti ohjattua muille reiteille pidän tätä mahdollisena. Hämeenkadun alkua ei kuitenkaan välttämättä saada viihtyisäksi kävelykaduksi, jos siellä viuhuu kuljetukset ja linja-autot seassa – riskinä on, että liikennettä huononnetaan eikä tilalle tule mitään positiivista kehitystä.

5.3 Hyvinkäällä tulee panostaa kyläkeskuksiin, koska ne houkuttelevat uusia asukkaita ja mahdollistavat kyläkoulujen säilyttämisen.
Jokseenkin samaa mieltä: Viihtyisät kylät voivat olla houkutteleva vaihtoehto pääkaupunkiseudun tungokselle, kuitenkin suurin kysyntä ja kasvupotentiaali on täällä keskustaajamassa.

5.4 Kaupungin kouluverkko saadaan kerralla kuntoon lakkauttamalla Aseman koulun.
Täysin eri mieltä: Peruskouluja tarvitaan niin kylissä kuin kaupunginosissakin. Nykyaikaisten asumispreferenssien mukaan myös useat perheet hakeutuvat kaupunkien keskustoihin, joten kyllä heidänkin lapsilleen tarvitaan kouluja. Aseman koulun tontti on ilmeisen haluttua rakennusmaata, mutta ainakin toistaiseksi se pitäisi jättää rauhaan.

5.5 Sveitsin alueen kehittämistä ei saa jättää yksin kaupallisille toimijoille, kaupunginkin on investoitava sinne lisää.
Jokseenkin samaa mieltä: Mikäli alueesta halutaan taas matkailun vetovoimainen keskittymä, on kaupungillakin sinne luontevia intessejä.

6.1 Ennen ei ollut paremmin – suomalaisen elämäntavan muutokset ovat olleet hyvästä.
Jokseenkin samaa mieltä: Riippuu mitä tällä tarkoitetaan, kyllähän kansamme voi nykyään paremmin, terveemmin ja pidempään.

6.2 Tarvitsemme vahvaa johtajuutta, joka voi korjata ongelmat ilman tarvetta kompromisseille.
Jokseenkin eri mieltä: Määrätietoinen ja jämäkkä saa olla, mutta demokratiaan kuuluvat myös kompromissit.

6.3 Lasten on tärkeämpää olla uteliaita ja itsenäisiä kuin hyvin käyttäytyviä ja tottelevaisia.
Jokseenkin samaa mieltä: Uteliaat ja omilla aivoillaan ajattelevat uudet aikuiset tekevät maailmalle hyvää.

6.4 Pohjimmiltaan elämässä vallitsee resurssi- ja valtakilpailu, jossa ei pärjää ilman taistelua.
Jokseenkin eri mieltä: Näkemys on aika kylmä ja kyyninen, muttei täysin väärä. Myös pehmeillä arvoilla on tilausta, ja niilläkin voi elämässä pärjätä.

6.5 Yhteiskunnassamme olisi vähemmän ongelmia, jos ihmisiä kohdeltaisiin tasa-arvoisemmin.
Jokseenkin samaa mieltä: Monet ongelmat johtuvat osattomuudesta ja tyytymättömyydestä, tasa-arvo ei ole Suomessa vielä valmis.

6.6 Suomessa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet rikkauteen ja onneen.
Jokseenkin eri mieltä: Olemme luisumassa tilanteeseen jossa näin yhä vähemmän käytännössä on. Esimerkiksi perheen matala koulutustaso tai köyhyys periytyy helposti, sekä yhteiskuntamme piilevä rasismi pitää helposti myös korkeasti koulutetut ”ulkomaalaiset” työmarkkinoidemme ulkopuolella.

7.1 Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen pitää olla maksuton.
Jokseenkin samaa mieltä: Jollain aikavälillä kyllä, mutta houkutellakseen lisää käyttäjiä pitää verkoston ja aikataulujen ensisijaisesti parantua. Mahdollisimman edullinen/ilmainen joukkoliikenne on ehdottomasti tasa-arvoinen teko.

7.2 Kunnan on työllistettävä pakolaiset hinnalla millä hyvänsä.
Jokseenkin eri mieltä: Kaikkia Suomessa vakituisesti asuvia kansalaisia ja oleskeluluvan saaneita on tuettava työllistymään. Työttömyys syrjäyttää yhteiskunnasta niin kantasuomalaisia kuin maahanmuuttajiakin.

8.1 Kunnan pitää rajoittaa rakentamista haja-asutusalueilla.
Täysin eri mieltä: Rajoittaisin vain kuten tähänkin asti, eli mikäli suunniteltu rakennus haittaa tulevien vuosien kaavoitusta.

8.2 Kunnan tulee ruokapalveluissaan valita kotimaiset raaka-aineet aina kun niitä on saatavilla.
Jokseenkin samaa mieltä: Käytännössä tämä ei aina onnistu mikäli ateriahinta on viilattu todella alhaiseksi. Kotimaisia raaka-aineita kannattaa suosia aina kun mahdollista.

9.1 Kuntani väestöpohja on liian pieni lakisääteisten tehtävien hoitamiseen.
Täysin eri mieltä: Hyvinkää on virkeä ja elinvoimainen kaupunki.

9.2  Kunnanvaltuutetun tärkein tehtävä on puolustaa oman äänestäjäkuntansa etuja.
Jokseenkin samaa mieltä: Kunnanvaltuusto on demokraattinen läpileikkaus kuntansa asukkaista, ja valtuutettu palvelee kaikkia kuntalaisia.

10.1 Minkä lautakunnan työ on mielestäsi tärkeintä omassa kunnassasi tulevalla vaalikaudella?
Ympäristö, maankäyttö ja rakentaminen: Sote- palveluiden siirtyessä kunnilta pois, tärkeimmäksi jää maankäyttö, ympäristö ja kehittäminen. Se osa-alue on kaikkein eniten vain kunnan omissa käsissä, toisin kuin vaikkapa sivistystoimi jota ohjataan myös opetushallituksesta.

10.2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen kuntalaisille onnistuu paremmin maakuntahallinnolta kuin kunnaltani itsenäisesti.
Jokseenkin samaa mieltä: Vaikea sanoa näin etukäteen, mutta toivon, että maakuntatasolla palveluiden koordinointi onnistuu tehokkaammin.

Vaalikonevastauksia: YLE
Merkitty:        

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.