Osuuskaupan vaalit käydään keväällä 2020, ehdokasasettelu päättyy helmikuun alussa. Olin ehdolla vuoden 2016 edustajiston vaaleissa, joissa sain 117 ääntä. Olen ehdolla vihreämmän osuukaupan puolesta uudestaan, uudenmaan vihreiden yhteislistalla*.

Minulla on neljän kohdan toivomuslista, joita osuuskaupaltani pyydän, ja joita olen itse valmis ajamaan:  

1. Ympäristönäkökulma kaikkeen toimintaan
Kierrätetäänkö toiminnassa kaikki mikä voidaan? Hankitaanko toimipisteisiin ekoenergiaa – ja voitaisiinko sitä tuottaa itse lisää? Tarvitaanko valtavia valikoimia joka liikkeessä ympärivuoden – vai voitaisiinko kausiajattelua lisätä? Voidaanko suuremmilla kuljetuksilla säästää kuljetuksista?

2. Työllistäminen
Pidetään riittävästi väkeä töissä, kaikissa tehtävissä, kaikissa vuoroissa. Työllistetään entistä rohkeammin osatyökykyisiä erilaisiin tehtäviin. Tarjotaan jatkossakin reiluja työhöntutustumis ja työharjoittelupaikkoja. 

3. Palveluita lähelle
On tärkeää, että taajamissa kauppaan pääsee myös pyörällä. Kaupoissa hoidetaan paljon muitakin asioita, kuin pakolliset ruokaostokset: Niistä haetaan inspiraatioita arkeen ja juhlaan, hoidetaan pankkiasioita, noudetaan verkkokappaostoksia, jne. Osuuskaupalla on merkittävä rooli miten kaupunginosat kehittyvät, ja miten niissä asuvien arki sujuu. Varmistetaan siis, että myös lähiöissä on monipuolinen, esteetön palvelutarjonta. 

Pienemmillä paikkakunnilla ja harvaan asutuilla alueilla on tarvetta samoille palveluille, pienemmällä asiakasmäärällä. Osuuskaupan tehtävä on tarjota riittävästi palveluita myös kaupunkien ulkopuolella.

4. Ekologisuusmittari tuotteiden vertailuun 
Tuodaan tuotteille selkeästi vertailukelpoinen ekologisuusmittari nähtäville, jossa huomioidaan tuotteen tai palvelun ekologinen-, vesi- ja hiilijalanjälki kokonaisuutena. Mittari voidaan tuoda näkyville hyllypaikoille ja ruokalistoihin, jotta asiakkaiden olisi mahdollisimman helppoa nähdä ja vertailla ostamiensa tuotteiden tai palveluiden ilmastovaikutuksia.  Co2 mittari s-mobiilissa on loistava askel, viedään ajatusta kunnianhimoisempaan suuntaan.

Photo by Dose Juice on Unsplash

*Uudenmaan vihreiden lista kattaa ehdokkaat uudenmaan vaalipiirin kunnista, jotka kuuluvat HOK-Elannon alueeseen. Lista on vaaliliitossa Helsingin vihreiden listan kanssa. Vaalilistat ovat siis puolueeseen kytköksissä ja sen ehdokkaat hyväksytty halukkaiden jäsenien joukosta.