Hyvinkäällä on aikaa ystäville
Tulevaisuuden vireissä kaupungeissa ja kylissä kohtaaminen on erilaista, mutta entistäkin merkityksellisempää. Hyvinkäällä on myös lyhyet etäisyydet, jolloin aikaa jää enemmän itselleen, ja omille harrastuksilleen. Sote uudistuksen myötä kaupunkien rooli muuttuu hyvinvointia ja sosiaalista kanssakäyntiä tukevaksi, sekä ongelmia ennaltaehkäiseväksi toiminnaksi. Hyvinvoivilla kaupunkilaisilla on enemmän aikaa, itselleen, perheilleen ja ystävilleen.

Kohtaamisten Hyvinkäällä:

  • On monipuolisia harrastuspaikkoja, jalkapallokentästä graffitiseinään.
  • Julkiset tilat ja alueet ovat estettömiä.
  • Kaupunkikuvassa näkyy myös taide ja kulttuuri.
  • Julkinen liikenne tavoittaa suurimman osan kaupungista kaikkina vuorokaudenaikoina.

Panostetaan entisestään ennaltaehkäiseviin ja matalan kynnyksen palveluihin. Keskusteluapua, neuvontaa tai vaikkapa lastenhoidon järjestämistä tehdään jo nyt, lisätään niiden saatavuutta kaikille tarvitseville Hyvinkääläisille. Tärkeintä on tarjota apua kun ihminen sitä tarvitsee, ilman seikkailua hakemusviidakossa. Usein apua lähdetään hakemaan aika myöhäisessä vaiheessa, joka korostaa avun nopeaa tarvetta entisestään. Harrastuspaikkojen ylläpidon lisäksi kunta voisi taata kaikille lapsille mahdollisuuden harrastukseen, esimerkiksi tukemalla työttömien ja vähävaraisten vanhempien lasten seuramaksuissa.

Kaupunkitila on lähtökohtaisesti rakennettava esteettömäksi, sekä vanhoja alueita korjausten yhteydessä arvioitava myös tältä kantilta. Esteettömyys ei aina tarkoita pelkkiä korkeuseroja, vaan myös opateiden selkeyttä ja riittävyyttä, katualueiden valaisua sekä kalusteita. Tehdään liikkumisesta vaivatonta, ja kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti helpotetaan pyöräilyä. Erotellaan nykyisiä pyöräteitä selkeämmin, rakennetaan uusia yhteyksiä sekä pidetään vanhat hyvässä kunnossa. Tehdään arvio talvikunnossapidon sukupuolivaikutuksista kaikilla väylillä.

Panostetaan joukkoliikenteeseen ja sen käyttöön, tavoitellaan ympärivuorokautista liikennettä, joka tavoittaa suurimman osan kaupungista. Suurin este paikallisbussien täysipainoiselle käytölle on hankala aikataulu ja pitkät vuorovälit. Tehdään mielummin enemmän reittejä, kuin yksittäisten reittien poikkeusvuoroja. Hinta ei ole monelle se suurin este, mutta lipunhintojen ei silti pidä antaa karata käsistä – Hyvinkään pitää ehdottomasti kuulua pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmään, ja päästä yhteisen lippujärjestelmän piiriin jo lähitulevaisuudessa.

Annetaan kulttuurin näkyä kulttuurikaupungissa! Tuodaan taidetta ja toimintaa ulkoilmaan. Tilataan väliaikaisia installaatioita torille, kaduille, puistoihin ja bussipysäkeille. Annetaan myös kaupunkilaisten itse ottaa tila haltuun.

/Takaisin