Hyvinkäällä on tulevaisuden tekijöitä
Koulumme voivat olla uudenmaan parhaita. Korkeatasoinen perusopetus toteutuu hyvinvoivassa yhteisössä, ja laadukkaissa koulurakennuksissa. Panostamme kaupunkimme houkuttelevuuteen huipputason suurlukiolla, monipuolisilla ammattioppilaitoksilla, sekä innovoivalla ammattikorkeakoululla. Käännämme yhdessä ilmapiirin kaupungissa vihdoin myönteiseksi tulevaisuudelle, ja kohtaamme sen vaatimat haasteet yhteistyöllä. Otamme ilmastonmuutoksen vakavasti, ja haastamme kaikki Hyvinkääläiset mukaan ratkaisemaan sen ongelmat paikallisella tasolla.

Osaava, hyvinvoiva ja motivoitunut henkilöstö tuo laadukkaan opetuksen kunnan jokaiseen kouluun. Kouluverkkoa ei mielestäni tulisi nykyisestä enää supistaa, ala-aste on kuitenkin useimpien kylien ainut jäljellä oleva kunnallinen palvelu. Sivistystoimen linjaus yli 30 oppilaan koulujen säilyttämisestä on hyvä. Kunnan reuna-alueilla voidaan jatkaa ja viedä pidemmälle järkevää yhteistyötä naapurikuntien kanssa – Voisivatko Herusten alakoululaiset päästä lähemmäs Nopon kouluun, kun Takojan lapset pääsevät Jokelaan kouluun, ja niin edelleen.

Kuinka tulevaisuuden koulu rakennetaan Hyvinkäällä:

  • Tiedotetaan tulevista muutoksista ajoissa ja rehellisesti.
  • Kuunnellaan oppilaita ja vanhempia, ei vain kuulla.
  • Pidetään ryhmäkoot maltillisina.
  • Ei pompotella sen paremmin henkilökuntaa kuin oppilaitakaan.
  • Panostetaan oppilashuoltoon ja ohjaukseen.
  • Varmistetaan kaikille peruskoulunsa päättäville jatko-opiskelumahdollisuus.
  • Kunnostetaan ja huolehditaan koulurakennuksistamme.
  • Otetaan tietotekniikka ennakkoluulottomasti mukaan opetukseen, ei sysätä sitä pois.

 

Hyvinkää ei ole vain Helsingin puutarhakaupunki, vaan itsenäinen ja elinvoimainen toimija. Suurlukio takaa yleissivistävän opetuksen jatkon alueellamme, pidetään sen taso jatkossakin korkealla. Otetaan sama asenne myös ammatillisen koulutuksen suhteen, käytetään rohkeasti omistajan oikeuksia Hyrian suhteen, ja palautetaan se raiteilleen. Tarvitsemme laadukasta ja monipuolista kouluttajaa, joka tekee niin nuorista kuin vanhoistakin ammattilaisia, ja ylpeitä työntekijöitä. Houkutellaan myös korkeakouluja laajentamaan koulutustaan täällä, tuetaan uusien opiskelijoiden muuttoa kaupunkiin kohtuuhintaisella asumisella, ja kunnon joukkoliikenteellä. Uusimaa on väkirikas ja lyhyiden etäisyyksien alue, jossa Hyvinkää on edullinen ja helposti saavutettava kaupunki juuri opiskelijoille. Vireä koulutusmaailma tuo väkeä ja nostetta kaupunkimme yrityselämään, tuetaan tätä kehistystä.

Myös lisäkouluttautuminen ja taiteen perusopetus tuo monen arkeen korvaamatonta sisältöä, on tärkeää, että mahdollisimman monella kiinnostuneella on mahdollisuus ja varaa käyttää niitä palveluja. Yhtä lailla yhdistykset, harrastepiirit, teatteriryhmät jne. tarvitsevat tiloja, joita kaupunki voi kohtuullisella korvauksella tarjota. Nykyisellään mm. julkisten tilojen iltakäyttö on selvä asia, mutta voisiko kaupunki tarjota jotain enemmän? Voisivatko em. ryhmät saada kohtuuhintaisina mm. kopio- varasto-, tai kuljetuspalveluita. Mikä on tulevaisuuden kirjaston rooli kaupungissa?

 

/Takaisin

 

certificate